Psykisk ohälsa i tonåren – Ungefär 2 % utvecklar en depression i puberteten

Det är ovanligt att drabbas av depression före puberteten, men det händer, cirka två procent utvecklar en depression redan i mycket unga år. Utlösande faktorer kan vara sorg, skilsmässa eller mobbning och utstötthet. I puberteten, högstadieåldern, så händer det mycket i kroppen och känslomässigt. Det är mycket som ska hanteras under den här tiden, mycket som är nytt. Kroppen förändras, frigörelsen från föräldrarna börjar och det är mycket i skolan. Många i puberteten upplever sviktande humör så som irritation och känslor som pendlar upp och ner. Det är helt normalt. Att livet förändras, att man känner sig nedstämd under perioder, förhållanden som tar slut och bråk med föräldrar och vänner.

När nedstämdheten håller i sig i över två veckor så kan man börja misstänka att det har utvecklats en depression. Tidiga symptom på det är sämre sömn eller kraftigt ökad sömn, kraftig irritation och ilska som inte släpper, förändrad aptit och ont i magen. Problem som vissa avfärdar som tonårsbesvär men som kan vara en depression, något som ska tas på allvar. En depression som inte behandlas på något sätt kan ta väldigt lång tid att läka ut. En lätt depression kan i vissa fall behandlas med samtal hos en psykoterapeut och att den drabbade möts av förståelse och stöd i den närmast omgivningen. En kraftigare depression kan behöva behandlas med läkemedel och regelbundna samtal.

Depression i tonåren drabbar cirka 5 procent och är överpresenterat hos flickorna. Där är också olika former av självskadebeteende vanligare än hos pojkar. Flickor skär sig över armar och ben för att föra över ångesten till fysisk smärta istället för psykisk. Det finns ett stort mörkertal i detta beteende eftersom det är mycket skamkänslor och självförakt inblandad. Flickor drabbas också oftare av olika ångestsjukdomar som grundar sig i ett slags prestationsångest och en känsla av att måste prestera inom skola, idrott och inom andra områden. Livet blir en tävling. Det här beteendet är viktigt att ta på allvar och försöka bryta i tid, den finns annars risk att det följer med in i vuxen ålder och blir sedan mycket svårt att bryta.

Olika former av ätstörningar som bulimi (hetsätning ofta följt av kräkningar), anorexi (undervikt till följt av självsvält) och ortodoxi (överdriven renlevnad och träning) drabbar också i mycket större grad flickor än pojkar. Även fast det så klart förekommer även hos killarna så skiljer det stor mellan könen. Ortodoxin har ökat under senare år med den stora hälsovågen att leva så rätt och rent som möjligt. Att leva hälsosamt är bra, tar det över ditt liv så är det inte så bra längre utan blir istället ohälsosamt. Anorexia nervosa tar flera liv varje år och är en mycket svår sjukdom att bota. Den som insjuknar i Anorexia får en skev bild av sig själv och har ett kraftigt självförakt. En person med Anorexia nervosa ser sig själv som tjock och ful och kontrollerar sitt energiintag och sin träning helt besatt, är kraftigt underviktig och får ibland läggas in på sjukhus för att inte dö av undernäring.