Prata om spelberoende

Människans hjärna är i grunden mycket binär i och med att den har två behov som står över alla andra. Det första behovet är att undvika smärta och det andra är att söka njutning. Det mesta som vi människor företar oss i vardagen är antingen direkta utslag av något av dessa behov eller en kombination av dem. Att vi går till jobbet en mörk måndag i november har i grunden att göra med att vi vill undvika smärtan att bli negativt uppmärksammade av chefen. Att vi äter den där extra näven chips vid fredagsmyset, trots att vi är mätta och belåtna sedan länge, beror på att det innebär en källa till njutning.

Just dessa två behov, eller lägen om man så vill, är i sin utgångspunkt gynnsamma. Utan dem hade människan som art helt enkelt inte kommit så långt som nu är fallet. Denna binära idé är dock, som du enkelt förstår, inte helt utan nackdelar. Vissa personer kan till exempel bli mycket begränsade i livet utifrån behovet att undvika smärta. Andra personer går så långt i sökandet efter njutning att övriga delar av livet blir lidande.

Hjärnan och beroenden

Missbruk och beroenden av olika slag är direkta följder av ett sökande efter njutning. Varje missbruk eller beroende börjar med ett litet försök av nyfikenhet. Eftersom hjärnan upptäcker att en aktivitet eller tillförandet av en stimulerande substans frigör endorfiner och andra lyckostimulerande substanser kommer den att programmera om sig till att söka njutningen om och om igen. Problemet är att effekten av njutningen blir stadigt avtagande och att det krävs ökade doser av det lyckofrämjande ämnet eller den stimulerande aktiviteten för att hjärnan ska få samma påslag av lyckohormon. Det leder ofrånkomligen till en ond spiral som kan vara mycket svår att bryta sig loss från.

Mer fokus på spelmissbruk idag

Spelmissbruk och -beroende har av den större majoriteten av experterna länge ansetts vara ett mindre angeläget ämne att ta upp. Missbruk av alkohol och narkotika har helt enkelt tagit upp all plats i debatten och i forskningen. På senare tid har emellertid pendeln svängt ganska rejält och den linje som drivs av till exempel Folkhälsomyndigheten idag är att spelberoende och -missbruk är att likställa med beroende av exempelvis alkohol. En anledning är att det har blivit tydligt att det är fler än vad man tidigare har trott som upplever att spelandet är problematiskt. En annan anledning är att forskning har visat att det är exakt samma mekanismer i hjärnan som är orsaken till såväl narkotikamissbruk och alkoholmissbruk som spelberoende.

Att det är mer fokus på problematik med spel om pengar idag än tidigare visas i många sammanhang. Till exempel har det dykt upp flera organisationer som arbetar med att sprida information om spelberoende och hjälpa dem som har hamnat i en ond spiral. Det går också att se tydliga tecken på att spelbolag och casinon vill försäkra sig om att den som vill spela om pengar förstår vad det innebär. Den som vänder sig till exempelvis Svenska Spel eller vill spela hos Vinnarum har en mängd information lätt tillgänglig om vad som betecknar sunt spelande och hur spelarna kan få en bild av huruvida spelandet kan anses vara sunt eller riskfyllt. Alla spelbolag är också ålagda att erbjuda sina kunder funktioner för begränsningar vad gäller insättning och omsättning samt självavstängning.

Stödlinjen och Spelberoende.se

De flesta spelbolag på nätet tar uppgiften att säkra spelarnas trygghet på största allvar. Ett led i detta är bland annat att informera om den hjälp som finns att få och de organisationer som kan bistå med råd och assistans. Det betyder att spelarna ofta med bara ett klick eller två kan gå vidare från spelbolagets webbplats direkt till sajter som Stödlinjen.se och Spelberoende.se.

Stödlinjen.se är en satsning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten som främst syftar till att ge mer information om spelberoende för både dem som är drabbade och deras närstående. Det finns också just en stödlinje att ringa samt möjligheten att få kontakt via livechatt och e-post. Spelberoende.se är ett paraply för ett antal föreningar och stödgrupper som finns där för dem som har problem med pengaspel eller dator- och konsolspel.